De informatie verstrekt door Medical Angels Ltd op de website www.medical-angels.org is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Alle informatie die op onze website wordt gepubliceerd, wordt te goeder trouw verstrekt; we geven echter geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot hun nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.