top of page

Nos équipes

NOS ANGES
NOTRE CONSEILLER SCIENTIFIQUE

MEDICAL ANGELS beschikt over een multiprofessioneel, meertalig en gespecialiseerd team.

Onze teams bestaan uit verpleegkundigen, verzorgenden, verzorgenden, fysiotherapeuten, artsen en psychologen.

Onze rijksgediplomeerde coördinerend verpleegkundigen beoordelen, organiseren en stellen uw ondersteuning bij op basis van uw gezondheidstoestand. Ze zorgen voor de cohesie en coördinatie van elke zorgverlener tijdens hun tussenkomst in uw huis.

De directie van MEDICAL ANGELS en de coördinerende verpleegkundigen houden toezicht op de zorgverleners die bij u thuis ingrijpen en uw bevoorrechte gesprekspartner blijven.

MEDICAL ANGELS stelt u menselijke en materiële middelen ter beschikking om een geïndividualiseerde en aangepaste opvolging te verzekeren.

Al onze engelen ontvingen hun verpleegkundige diploma's, afgegeven door de staat, aan het einde van hun 3 jaar theoretische studies en praktische training in een verpleegopleidingsinstituut erkend door het Ministerie van Volksgezondheid van het Koninkrijk Thailand. Daarnaast moet u er meer over weten.

EXPERTISE

Onze teams zijn opgeleid en bekwaam in de verschillende zorg- en thuisdiensten;

CONTINUÏTEIT

Wij verzekeren u een continuïteit van de dienstverlening elke dag van de week, ook in het weekend en op feestdagen, ongeacht de tijd van het jaar;

Coordinating Manager (IDE)

SAMENWERKING

Ondersteuning wordt systematisch samen met u en uw dierbaren opgebouwd, met respect voor uw verwachtingen en behoeften;

TEVREDENHEID

Er wordt een permanente maatstaf voor uw tevredenheid uitgevoerd om onze dienstverlening steeds aan uw verwachtingen aan te passen.

bottom of page